Olsen & Solberg

John Laarvigen1749

Navn
John Laarvigen
Fornavn
John
Etternavn
Laarvigen
Fødsel 1749 28 18

Fars dødJonas Jonsen
1765 (Alder 16 år)
Morfars dødOle Pedersen Laarvigen
1766 (Alder 17 år)

Side: 52
Mormors dødRagnhild Nilsdatter
1766 (Alder 17 år)

Side: 52
Yrke 1770 (Alder 21 år)
VielseIngeborg Andersdatter RørvigenVis familie
1774 (Alder 25 år)

Kilde: bygd
Datters fødsel
nr 1
Anne Johnsdatter Laarvigen
1778 (Alder 29 år)

Mors dødGuri Olsdatter Laarvigen
1788 (Alder 39 år)

Side: 52
Barns vielseAnders Jørgensen Bye HungerholdtAnne Johnsdatter LaarvigenVis familie
1805 (Alder 56 år)
Hustrus dødIngeborg Andersdatter Rørvigen
1823 (Alder 74 år)

Kilde: bygd
Datters dødAnne Johnsdatter Laarvigen
1854 (Alder 105 år)

Dødja

Familie med foreldre - Vis familie
far
mor
Vielse: 1748
2 år
han selv
Familie med Ingeborg Andersdatter Rørvigen - Vis familie
han selv
hustru
Vielse: 1774
5 år
datter

Vielsebygd
Notat

I 1770-årene leverte John Laarvigen trekøl til Bærums verk fra egen mile på Krokskogen. I 1801 var han 52 år gammel og satt på gården med Ingeborg Andersdatter (56) og to barn: Anne (23) og Olea (14) samt en pleiesønn, Nils Paulsen (6). De hadde én tjenestegutt, Peder Andersen (17), og én losjerende, Christen Henriksen (56, enkemann), som livnærte seg ved håndarbeid. I skiftet etter John Jonassen i 1810 var boets nettoverdi 513 riksdaler, hvorav Lårvika var verdsatt til 400 riksdaler. Gården var to år tidligere, i 1808, blitt overdratt til datteren Anne for 2.000 riksdaler, og selgerne hadde da forbeholdt seg rett til «at benytte og bruge Gaarden» så lenge de ønsket. Anne Johnsdatter Laarvigen (1778–1854) giftet seg i 1805 med Anders Jørgensen Bye/Hungerholdt (1771– 1807), og de fikk to barn: * Jonas (f. 1806), husmann under Lore i Hole og Gullerud i Norderhov, seinere forpakter på Ask gods, i 1900 husmann i Røssengbråten på Ask, g. 1831 m. Marte Henriksdatter Sørgefoss (f. ca. 1796), minst fire barn:9 Anders (f. 1832, seinere i Barlindbråten i Åsa, g. 1857 m. Pauline Ellingsdatter), Ole (f. 1834, tvilling), Jørgine (f. 1834, tvilling, g. 1873 m. Ole Olsen Gusgårdseie/Bjerkhaug), og Else Mathea (f. 1838, g. 1874 m. skomaker Ole Christian Paulsen, da bosatt i Lore). * Anne (1808–1839), ugift.

Kilde: Hole bygdebok Bygda og Folket bind 5, side 57