Olsen & Solberg

Privat's anekart


4 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
1 person er privat.
11 personer mangler koordinater for fødested: Privat, Birger Olsen, Randi Marie Helgesen, Anders Solberg, Bergljot Margrethe Johansen, Ole Amundsen, Martin Adolf Helgesen (Halvorsen ), Ole Bjørnsen Solberg, Ingeborg Pedersdatter Bratterud, Anders Johansen, Gina Evendsdatter Bakken.