Olsen & Solberg

Olav Helgesen (Kleven)'s anekart


0 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
7 personer mangler koordinater for fødested: Olav Helgesen (Kleven), Anders Helgesen, Jøran Olsd Veikåkereie, Helge Bjørnsen, Maggrete Tollefsdatter, Biørn Aslesen, Astri Ellingsdatter.