Olsen & Solberg

Per Aasen's anekart


2 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
1 person er privat.
7 personer mangler koordinater for fødested: Per Aasen, Privat, Mimmi Solveig Helgesen, Martin Adolf Helgesen (Halvorsen ), Ragne Gudbrandsdatter, Hans Christian Hansen, Milla Sigvartsdatter.