Olsen & Solberg

Ole Jacobsen's anekart


0 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
1 person er privat.
7 personer mangler koordinater for fødested: Ole Jacobsen, Privat, Sigri Olsdatter Hamremoeiet, Ola Eriksen, Gunhild Bjørnsdatter, Erik Olsen, Siri (Sirj) Palmesdatter.