Olsen & Solberg

Usikker på dato

Delt notat

Usikker på dato

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
Biørn Aslesen
35Astri Ellingsdatter
28213Krødsherad16. juni 2008 - 18:52:00